Om mig

Jag har 20+ års erfarenhet av implementering av BI lösningar varav de senaste 10 åren med Qlik View. En av mina största styrkor är en god förståelse för verksamheten och dess önskemål och detta tillsammans med en teknisk kunskap gör att jag kan tala med såväl IT som verksamhet. Under mina 10 år på Qliktech arbetade jag med återförsäljning och Qlik View implementeringar på såväl små, medel som stora företag i norden. Det var under den här tiden som jag insåg betydelsen av sambandet mellan en generell BI strategi och en specifik Qlik View uppbyggnad för att uppnå bästa resultat.

Jag är också en av grundarna till Qlik Tech’s första Meta Data koncept som idag finns förfinat i produkten Governance Dashboard.

De senaste åren har jag ofta fått och tagit på mig rollen som Senior Advisor inom Qlik Views applikationsuppbyggnad och som Ambassador of Simplicity.